Našrot v Praze na akci 25 let Modrý Vopice

úterý, 4. září 2018

NAŠROTor, hlukor ze strašlivé Vysočiny vyrazí sobotního poledne (8. září 2018) po týdnu opět do helmbrechtnice všech měst, tedy do Prahy, by zde zahájil slavnostní akci „25 let Modrý vopice“, což je festival, který se koná v klubu s názvem – jak jinak – Modrá Vopice. Nachází se tento na pomezí Vysočan a Žižkova, a spoustu veselých hudebních (i nehudebních) kratochvílí již za ty roky dokázal připravit. I vzdejmež tomuto nezměrnému úsilí hold. Našrot se na podiu objeví v čase 12.50 – 13:50. Dále vystoupí mj. Krucipüsk, Lokomotiva Planet, Pumpa, Apple Juice, Rimortis, Synové výčepu, Afterspoon, Souboj s pamětí a aj historický šerm Artus Thor. Přijďte tedy poveselit se na hudební jarmark království Modrých vopic, kde všechny žádosti publika bývají většinou zhusta uspokojeny!

© 2019 Našrot | Administrace | Mapa stránek | RSS
design by c.